Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Saker och djur som saknar ägare (till exempel bortkastade eller på havsstrand upphittade föremål, lösspringande herrelösa hundar och hästar). Herrelöst gods fick tas i besittning av upphittaren (gällde inte vrakgods, villebråd eller fornminnesföremål).

Finsk beskrivning

löytötavara, isännätön esine, isännätön eläin

Tavarat ja eläimet, jotka löydetään ilman tietoa omistajasta (esimerkiksi poisheitetyt tai meren rannalta löytyvät esineet, irrallaan olevat koirat tai hevoset) ja jotka löytäjä saa pääsääntöisesti pitää lukuunottamatta hylyn osia, riistaeläimiä tai muinaismuistoja.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin res nulus

Synonymer

herrelös sak