Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mera folkligt om lokal förtroende- eller tjänsteman under svenska tiden som på arvode utförde föraktade sysslor som att samla in och avliva herrelösa djur och rensa latriner. Rackaren fungerade också ibland som bödelns medhjälpare och begravde bl.a. självmördare. I mera formella sammanhang kallades han politikarl.

Finsk beskrivning

rankkuri

Källor

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska rakkari, pulimies (politiemies)

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1809 (Finland)

Synonymer

nattman (Skåne)
rackardräng

Se vidare