Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om regentens, senare kronans, rätt till arv efter utlänning och dött arv (danaarv), herrelöst gods eller gods som stipulerats att efter innehavarens död återgå till givaren (till exempel en förläning).

Finsk beskrivning

kruunun perintöoikeus*

Ruotsin vallan sekä autonomian aikana hallitsijan tai myöhemmin kruunun oikeus perintöön ulkomaisen perittävän tai perijättömän perinnön jälkeen, omistajattomaan omaisuuteen tai omaisuuteen, joka haltijan kuoleman jälkeen palautuu kruunulle (kuten läänitys).

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon , 38 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 380–381. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 148.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , ÄB 15: § 1.

Andra språk

Latin jus albanagii
Dåtida finska peräytymisoikeus, jälleensaantioikeus, sukuunpalautusoikeus, peräymisooikeus

Synonymer

hemfall