Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbruten, olaglig, om till exempel väg som är oduglig, i dåligt skick, och som innebär att den underhållsskyldige är hemfallen till straff för sin underlåtenhet att underhålla den.

Finsk beskrivning

käyttökelvoton

Rikkinäinen, laittomassa kunnossa, esimerkiksi käyttökelvottomasta tiestä, jolloin ylläpitovelvollista rangaistiin sakoilla.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 744.

Andra språk

Dåtida finska mitätön, kelpaamaton

Synonymer

ogill