Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tid under vilken någon är tjänstledig, övergående under 1800-talet i den huvudsakliga betydelsen permitterad: tid under vilken krigsman, patient eller fånge är ledig eller hemförlovad.

Finsk beskrivning

loma-aika

aika, jonka joku on virasta tai muusta palveluksesta luvallisesti vapaalla

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 666.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 267.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/