Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil propagandaorganisation som grundades 1939 av Aktiva studenförbundet. Hembygdsfronten var en motsvarighet till den av Akademiska Karelen-Sällskapet grundade Maan Turva.

Finsk beskrivning

Hembygdsfronten

Aktiva studentförbundetin vuonna 1939 perustama propagandajärjestö, vastine AKS:n suomenkieliselle Maan turva -järjestölle.

Källor

Pilke, Helena , Julkaiseminen kielletty : rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 1941-1944 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 , 22-23.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare