Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över de av överordnad myndighet meddelade uppskoven i inledda exekutiva åtgärder eller verkställda domar och utslag, vanligen av orsaker som rörde fel i beslutsordningen eller själva beslutsprocessen. Förteckningen fördes av landshövdingen enligt ett av Kammarkollegium fastställt formulär för kontroll av böter och andra avgifter som skulle tillfalla kronan efter fastslaget beslut. Det ålåg svaranden att bevisa inhibitionen med ett diariebevis för att få uppskov med betalningen.

Finsk beskrivning

keskeytysluettelo

Lutteleo korkeamman oikeusasteen määräämistä tuomioiden täytäntöönpanojen keskeyttämisistä, jotka johtuivat tavallisimmin virheestä päätöksentekojärjestyksessä tai -prosessissa. Luetteloa piti maaherra Kamarikollegion laatiman kaavan mukaisesti, jotta voitaisiin kontrolloida kruunulle lankeavia sakkoja ja muita maksuja päätösten jälkeen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 919.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska keskeytysluettelo, peräytysluettelo