Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på högre förvaltningsmyndighets eller domstols skriftliga beslut om att skjuta upp verkställigheten av lägre myndighets eller domstols beslut, för en närmare prövning av beslutet i fråga. Allmänt: förbud, upphävning, avbrott.

Finsk beskrivning

täytäntöönpanon kielto, täytäntöönpanon keskeyttäminen

Nimitys korkeamman hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen kirjallisesta päätöksestä keskeyttää alemman viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano päätöksen tarkempaa tarkastelua varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 963.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kielto, epuu, keskeytys