Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Eventuell hednisk titel på hövding hos tavaster. Kuningas återfinns som personnamn 1340.

Finsk beskrivning

muinaishämäläisten johtajan nimike

1300-luvulla miehen nimi

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 407.