Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungadöme vars monark erhåller kronan genom arv, inte val.

Finsk beskrivning

perinnöllinen kuningaskunta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

arvkungarike
arvrike

Se vidare