Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden sedan Gustav Vasa (1523–1560) och i bl.a. Förenings- och säkerhetsakten 1789 använd benämning på kung som erhållit kronan genom arv, inte genom val.

Finsk beskrivning

perintökuningas

Perintöoikeuden nojalla valtaistuimelle noussut kuningas.

Källor

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , VI (1963): 1102.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 27.

Andra språk

Dåtida finska perintökuningas

Se vidare