Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialförband som verkade i Sallatrakten på den vita sidan under finska inbördeskriget 1918. Kuolajärvibataljonen bestod av frivilligt manskap samt 350 värnpliktiga och hade en numerär på 1 300 man. Bataljonen leddes av jägarlöjtnant Oiva Willamo. Bataljonens uppgift var att förverkliga den vita sidans plan på att erövra Östkarelen. Bataljonen sammangick i Sallaregementet under sommaren 1918.

Finsk beskrivning

Kuolajärven pataljoona

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare