Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I forskningen förekommande benämning på socken i förkristen tid som kan ha fungerat som enhet för gemensamma ekonomiska angelägenheter mellan närliggande byar, till exempel för gemensam förvaltning av religiösa platser. Fornsocknarnas existens är numera ifrågasatt.

Finsk beskrivning

muinaispitäjä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk