Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av samfällighets skog som utskiftats till ett visst hemmans husbehov, vanligen invid gårdstomten eller huvudåkrarna.

Finsk beskrivning

kotimetsä

Osa yhteismetsästä, joka on erotettu tietyn tilan omaan käyttöön, tavallisesti kotipalstan tai omien peltojen vieressä.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 53.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 409. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 149.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kotimetsä

Se vidare