Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den andel av böterna och det förbrutna godsets värde som sedan 1799 skulle tillfalla den som upptäckte och underrättade myndigheterna om sådana brott i tullmål som ledde till åtal och fällande dom.

Finsk beskrivning

tullirikoksesta ilmoittavalle maksettu osuus

Se osa sakoista ja rikollisen tavaran arvosta, joka vuodesta 1799 kuului sille, jonka ilmoitus tullirikoksesta oli johtanut syytteeseen ja tuomioon.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 631.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 43.

Andra språk

Dåtida finska takavarikkoonottajan osa