Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stiftelse för underhåll av kanik eller annan präst vid domkyrka, eller för bekostande av själamässor. Prebendestiftelserna var ofta uppkallade efter ett visst helgon och i vissa fall knutna till kloster, helgeandshus eller gillen.

Finsk beskrivning

kirkollinen palkkasäätiö, prebendasäätiö

Säätiö, jonka tehtävänä on ylläpitää kaniikki tai muu papillisen viran haltija tuomiokirkossa tai kustantaa sielunmessujen järjestäminen. Prebendasäätiöt nimettiin usein pyhimyksen mukaan ja olivat tietyissä tapauksissa kytköksissä luostariin, Pyhän Hengen taloon tai kiltaan.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare