Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättning genom vilken ägogränserna inom en och samma by granskades. Enligt landskapslagarna hade en målsägare rätt att själv tillkalla en grannesyn vid ägotvist med granne.

Finsk beskrivning

naapurustokatselmus*

Kylän sisäisten omistusrajojen tarkastus.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 607ff.