Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet en skattekategori för samer i lappmarkerna.

Finsk beskrivning

metsälappalainen

1500-luvulla käytössä ollut verotuskategoria saamelaisten parissa Lapissa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk