Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänst skapad på 1650-talet efter fransk förebild.

Finsk beskrivning

ylihoviapulainen*

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26.