Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

kamariherra

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26, 28.

Andra språk

Franska grand chambellan

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1653–1654