Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inristning som gjorts med något vasst föremål på mynt, men som inte tillhör den ursprungliga texten eller ornamentiken. Avsikten har exempelvis varit en prövning av myntets äkthet.

Finsk beskrivning

raaputusjälki* (kolikon pinnassa)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 407.

Andra språk

Inga termer på andra språk