Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prostämbete; konkret om prästgård, ort eller socken där (kontrakts)prost hade sin ämbetsbostad.

Finsk beskrivning

rovastinvirka, rovastin virkatalo, rovastinpitäjä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal

Synonymer

prostasäte
prostesäte