Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över böter som utdömts vid prosttingen på 1500-talet.

Finsk beskrivning

rovastinsakkoluettelo*

Rovastinkäräjillä langetettujen sakkojen luettelo.

Källor

Lempiäinen, Pentti , Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isovihaa , 73 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1967 , 271–276.

Andra språk

Dåtida finska rovastinsakkoluettelo