Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på klockarposten eller annan postinrättning med vilken en prost sände ämbetsbrev till kontraktets präster.

Finsk beskrivning

rovastinposti*, lukkarinposti*

rovastin käyttämä postiyhteys, jonka kautta hän lähetti virkakirjeitä alueensa papeille

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk