Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tionde som uppbars åt en (kontrakts)prost.

Finsk beskrivning

rovastinkymmenykset

Kymmenykset, joita maksettiin (läänin)rovastille.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 135.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rovastikymmenykset, provastinkymmenykset

Synonymer

prostetionde