Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanslutning av fastighetsägare, grundad 1862 för att bereda landets jordbrukare amorteringslån i utbyte mot att de intecknade sin lantegendom. Föreningen styrdes av en direktion, i vilken ett statligt ombud ingick. Den förvaltades av en ombudsman. Under honom lydde verkställande länskommittéer med var sin värderingsman som chef. Föreningen hade 1906 utestående lån till ett belopp av 50 miljoner mark.

Finsk beskrivning

Suomen hypoteekkiyhdistys

Kiinteistönomistajien vuonna 1862 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena oli myöntää kuoletuslainaa pantiksi asetettua maaomaisuutta vastaan.

Källor

Inga källor