Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Aktiebolag grundat 1895 av städerna med syftet att bevilja amorteringslån mot inteckning i stadsfastighet, en lånerörelse som samtidigt upptogs också av några privatbanker.

Finsk beskrivning

Suomen kaupunkien hypoteekkikassa

Källor

Inga källor