Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Form av unio beneficiorum som innebar att ett ämbete införlivades med en kyrklig institution, oftast med ett kloster.

Finsk beskrivning

incorporatio

kirkollisen viran liittäminen kirkolliseen instituutioon

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 457.