Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I verkligheten, med avseende på ett visst, bestämt fall. Motsats: in abstracto.

Finsk beskrivning

in concreto

Käytännössä, todellisuudessa

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 465. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin in concreto