Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Generellt sett, när man inte tar hänsyn till situationen i det enskilda fallet. Motsats: in concreto.

Finsk beskrivning

yleensä ottaen, yleisesti katsoen

Kun jotakin asiaa katsotaan yleisesti ja abstraktilla tasolla ilman, että otetaan lukuun yksittäistapauksia.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 768 (generell).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 458. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin in abstracto

Se vidare