Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tvingande omständighet, en av de förutsättningar som skulle föreligga för att en biskop inom sitt stift kunde sammanslå två redan befintliga beneficium.

Finsk beskrivning

pakottava syy

pakottava peruste palkkaomaisuuden muuttamiselle

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 457.