Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Upphävande av ett beneficium.

Finsk beskrivning

palkkaetuuksien lakkauttaminen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 457.