Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om civilt mål eller ärende i formen av en till Kgl. Maj:t riktad begäran, anhållan eller ansökan om stöd, hjälp eller nåd, i vissa fall också ett besvär. Motsats: kriminalmål. Registratorn vid justitiekanslersämbetet förde diarium över de till och från Kgl. Maj:t expedierade supplikmålen (supplikationsmål). Termen förekom ofta i sammansättningen kriminalie- och supplikationsmål.

Finsk beskrivning

hakemusasia

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 170.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 342 (supplikärende).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 4 (supplikationsmål).

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 174.

Andra språk

Dåtida finska anomusasia

Synonymer

supplikationsmål