Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig avgift till biskopsstolen, som alla underordnade kyrkor, beneficier och lekmannasammanslutningar skulle erlägga. Avgiften erlades oftast vid visitationer eller vid synoder och var närmast en symbol för biskopens överhöghet. Den erlades inte vid biskopsvakans. I Sverige infördes avgiften först på 1200-talet. Den är belagd i Finland från 1400-talet. Cathedraticum kunde ibland också beteckna den avgift som en ärkebiskop gav sin patriark, en biskop sin metropolit och en präst sin biskop vid ordinationen.

Finsk beskrivning

cathedraticum

piispanistuimen alaisten kirkkojen, tilojen ja maallikkoveljeskuntien suorittama kirkollinen maksu piispalle, tavallisesti tarkastusten tai kokousten yhteydessä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 539.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

honor cathedra
honor episcopalia
pascalis
synodalis census
synodaticum