Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att ta emot bikt och förmedla avlösning. Enligt Laterankonciliet tillkom biktjurisdiktionen församlingsprästen. Genom påvligt privilegium utsträcktes den också till tiggarordnarnas präster i deras predikodistrikt. Den avgörande regleringen fastställdes 1300 genom Bonifacius VIII:s bulla Super cathedram.

Finsk beskrivning

rippioikeus*

oikeus ottaa vastaan synnintunnustus ja antaa synninpäästö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 183.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare