Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagligt godkänd orsak till hinder eller giltigt skäl för sin frånvaro vid rättegång. Laga förfall måste kunna bevisas eller intygas med vittne.

Finsk beskrivning

laillinen este

Laillisesti hyväksytty este tai syy olla tulematta oikeudenkäyntiin. Laillinen este edellytti todistajan olemassaoloa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 637.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 122 (förfall).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .