Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den inkomst hospitalen fick genom att den egendom en intagen person hade eller senare ärvde alltid tillföll hospitalet. Efter 1801 skulle den som blev intagen på ett hospital ha med sig en med kyrkoherdens påskrift försedd förteckning över dels den lösa egendom som medföljde, dels den egendom som blev kvar i hemmet samt den egendom som i sinom tid skulle tillfalla den intagne genom arv. Arvsmedlen förvaltades av hospitalets syssloman. Efter 1882 tillföll inte längre de intagna kroniska patienternas förmögenhet hospitalet.

Finsk beskrivning

perintötulot

Tulot, joita sairaala sai omaisuudesta, jonka se peri hoidossaan olleelta henkilöltä. Vuodesta 1801 lähtien sairaalan potilaaksi kirjautuvalla tuli olla mukanaan kirkkoherran vahvistama luettelo mukana seuraavasta irtaimesta omaisuudesta sekä kotiin jääneestä omaisuudesta, joka aikanaan tulisi sairaalan perittäväksi. Vuoden 1882 jälkeen kroonisista saurauksista kärsivien potilaiden omaisuus ei enää periytynyt sairaalalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 816.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska perintövarat