Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Engångsavgift för inskrivning av patient på hospital, införd 1766.Avgiften betalades (enligt Serafimerordens gillets cirkulär 1798) genom landshövdingens beslut av antingen den inskrivnas anhöriga eller (om de saknades eller var fattiga) av staden, socknen eller häradet. Inträdesavgiften utgjorde en del av hospitalets verksamhetsmedel.

Finsk beskrivning

sisäänkirjautumismaksu

Vuonna 1766 käyttöön otettu kertamaksu, joka maksettiin, kun potilas kirjattiin sairaalan potilaaksi. Maksun suoritti Serafiimiritarikunnan kiertokirjeen mukaisesti maaherran päätöksellä joko potilaan omainen tai, jos he olivat köyhiä tai heitä ei ollut, kaupunki, pitäjä tai kihlakunta. Maksut käytettiin sairaalan toiminnan rahoittamiseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 816.