Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa som inom sitt distrikt uppbar medel för att underhålla och driva Själö och Kronoby hospital. Hospitalskassan förvaltades av hospitalsdirektionen med biträde av hospitalssysslomannen. Kvittenser över influtna medel redovisades till landskontoret.

Finsk beskrivning

sairaalakassa

Rahasto, joka hankki varoja laueeltaan pitääksen yllä toimintaa Seilin ja Kruunupyyn sairaaloissa. Sairaalakassaa hallinnoi sairaalan johtokunta sairaala-asiamiehen avustuksella. Kuitit saaduista varoista tilitettiin lääninkonttorille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 817.