Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om förordning som reglerade verksamheten vid statligt hospital. Den första hospitalsordningen ingick i kyrkoordningen 1571, den andra och första egentliga statliga hospitalsordningen godkändes av ständerna 1624.

Finsk beskrivning

hospitaalijärjestys, hospitaalien järjestyssääntö

Källor

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 286.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1571 (1624)–1809 (Finland)

Synonymer

allmän hospitalsordning