Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmogens obetalda kronoskatter vid den ordinarie uppbördstidens slut.

Finsk beskrivning

kruununsaatavat, kruunulle maksamattomat verot

Talonpojilta maksamatta jääneet verot varsinaisen veronkantokauden päätyttyä.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 197 (kronorester).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kruununrästit, maksamattomat kruununverot

Synonymer

kronorest