Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpman som av olika orsaker övervintrade i en främmande stad eller på en handelsplats. En gäst som under medeltiden stannade över vintern i en stad måste efter sex veckor betala gästepenningar och söka sig en värd bland borgarna.

Finsk beskrivning

talvehtija, talveksi jäänyt vieras kauppias

Vieraileva kauppias, joka jostain syystä oli jäänyt kaupunkiin talveksi. Keskiajalla talveksi kaupunkiin jääneen kestin piti maksaa kuuden viikon jälkeen keskirahaa ja etsiä itselleen kesti-isäntä, joka vastasi hänestä oleskelun aikana.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 123.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 123.

Andra språk

Dåtida finska talvehtija

Synonymer

vintersittare