Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lönekategori inom flottan, lön som utbetalades under annan tid än seglationstiden.

Finsk beskrivning

talviraha*

talvikauden palkan nimitys laivastossa

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 No 10 § 13.

Andra språk

Inga termer på andra språk