Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgare som hade en gäst som stannade längre än sex veckor. Värden ansvarade för gästens uppförande under vistelsen.

Finsk beskrivning

kesti-isäntä*, talvehtivan kauppiaan majoittava henkilö

Porvari, jolla oli yli kuusi viikkoa vieraana oleskeleva kesti eli vierailija. Isäntä vastasi vierailijan käytöksestä oleskelun aikana.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Andra språk

Inga termer på andra språk