Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen medeltida skatt som härrörde sig från allmogens skyldighet att bygga och underhålla kronans borgar och kungsgårdar. Den erlades i en mängd olika persedlar, huvudsakligen byggnadsmaterial och ved. Avgiftens storlek varierade i olika trakter. År 1622 nedsattes avgiften med hälften. År 1652 blev den en ständig ränta. Benämningen på vinterkörseln varierade i olika delar. Motsvarande benämningar i andra delar av landet var byggningshjälpen, slottshjälpen, slottsfamnen, rustkammarhjälpen, vind och vask, byggningsveden, tegelveden, ekekörseln och körseln.

Finsk beskrivning

talviajot

linnoitusten rakennustarpeiden kyyditysvelvollisuudesta kehittynyt vero; Keskiajalta peräisin oleva vero, joka velvoitti avustamaan kruunun linnojen ja tilojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Voitiin suorittaa erilaisten veroparseleiden muodossa, mutta pääasiassa rakennusmateriaaleina ja puuna.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 26. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska talviajot

Synonymer

byggningsveden
ekekörseln
körseln
rustkammarhjälpen
slottsfamnen
tegelveden
vind och vask