Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Bebott och brukat) hemman som betalade skatt. Motsats: ödehemman.

Finsk beskrivning

veronmaksukykyinen tila

Asuttu ja käytössä oleva, veroa maksava tila.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 115.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 123.

Andra språk

Dåtida finska verokykyinen talo