Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som brukar ett boställe på vilket boställshavaren inte bor.Boställsbonden erlade ränta till boställshavaren.

Finsk beskrivning

puustellitalonpoika*

virka-asuntoa eli puustellia vuokraa vastaan viljelevä talonpoika

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Andra språk

Inga termer på andra språk