Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektion i samband med att man ingick ett arrende- eller boställskontrakt.

Finsk beskrivning

tulokatselmus, haltuunottokatselmus

Vuokra- tai virka-asuntosopimuksen solmimisen yhteydessä tehty tarkastus.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 17.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 561.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 2: 1403. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk