Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades för tillträde till ett rusthåll. För att få stadgad ägande- eller åborätt till minst 1/8 rusthåll var avgiften ovillkorlig. Tillträdesavgiften var oberoende av huruvida rusthållet hade förvärvats genom köp, gåva eller arv.

Finsk beskrivning

rusthollimaksu

Rusthollin haltuunottomaksu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 124.

Andra språk

Dåtida finska tulomaksu