Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av svenska armén som uppsattes genom rustning och rotering och som baserade sig på det militära indelningsverket. Den indelta armén, som fick en enhetligare organisation under 1630-talet, möjliggjorde en stående armé som var betydligt billigare för kronan än värvade trupper. Den indelta armén existerade i Sverige fram till början av 1900-talet, och även i Finland tillämpades systemet delvis fram till 1880-talet.

Finsk beskrivning

ruotujakoinen sotaväki, ruotuarmeija

Ratsutila- ja ruotuvelvollisuuden kautta koottu osa Ruotsin armeijaa, jonka lähtökohtana oli sotilaallinen jakolaitos eli ruotujakolaitos. Ruotuarmeija, joka vakiintui organisatorisesti 1630-luvulla, mahdollisti värväyssysteemiä edullisemman ja pysyvämmän tavan ylläpitää armeijaa. Ruotujakoinen sotaväki säilyi Ruotsissa 1900-luvulle asti ja oli Suomessakin osin käytössä 1880-luvulle asti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 473– 477. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelt).

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 225.

Andra språk

Dåtida finska ruotujakoinen sotaväki, jaettu sotaväki, ruotuväki

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1577 för kavalleriet
1611 för knekthållet–1809